REŽIM NÁVŠTĚV v Sušické nemocnici s.r.o. od 14. 4. 2023:

Návštěvní doba denně od 14 – 17 hodin.

Návštěvy hospitalizovaných pacientů budou umožněny při splnění následujících podmínek:

  1. návštěva nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a jiného infekčního onemocnění
  2. po celou dobu návštěvy doporučujeme použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) – respirátor/rouška
  3. návštěva provede dezinfekci rukou – k dispozici při vstupu na lůžkové oddělení a na jednotlivých pokojích

(U COVID pozitivních pacientů v izolaci zákaz návštěv trvá).

Pamatujte, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19.

Chovejte se při návštěvách nadmíru ohleduplně a dodržujte, prosím, pokyny personálu nemocnice.

Děkujeme za pochopení,

Ing. Karel Požárek, jednatel Sušické nemocnice s.r.o.