Primářka: MUDr. Lenka Tomášková
Vedoucí asistent: Bc. Karel Kliment
Radiodiagnostické oddělení Sušické nemocnice poskytuje rentgenová a ultrazvuková vyšetření v nemocnici i v budově polikliniky Sušice. Poliklinika Sušice je na adrese náměstí Svobody 2, 342 01 Sušice.

Všechna vyšetření jsou prováděna na základě vyžádání indikujícího lékaře. Pacient musí mít řádně vyplněnou žádanku k vyšetření.

Některé RTG snímky lze předat na CD. Na vyžádání ošetřujícího lékaře je tato služba zdarma. Nahrání snímků pro potřeby pacienta je zpoplatněno 15 Kč.

V nemocnici se pracoviště nachází v přízemí a disponuje těmito vyšetřovnami:
 • 1. vyšetřovna - skiagraficko-skiaskopické pracoviště
 • 2. vyšetřovna - skiagrafické pracoviště
 • vyšetřovna s ultrazvukovým pracovištěm
Provoz na RDG pracovišti je zajištěn nepřetržitě.
 • konveční skiagrafická vyšetření skeletu a kloubů, plic, srdce a břicha.
 • kontrastní vyšetření zažívacího traktu, včetně jícnu
U žen ve fertilním věku před RTG vyšetření je nutné vyloučit těhotenství, eventuelně graviditu nahlásit.
 • S platností od 1.3.2022 je nutné veškerá sonografická vyšetření předem objednat na tel. 376 530 122, 376 530 250, 376 522 942.
 • Akutní vyšetření objednává předem indikující lékař.
 • orgány dutiny břišní
 • měkké tkáně krku a štítné žlázy
 • pohybový aparát
 • prsa
 • Dopplerovské vyšetření žil a tepen
Na vyšetření břicha (jater a žlučníku) doporučujeme přijít nalačno. Na vyšetření pánve (močového měchýře) nutné zajistit naplněný močový měchýř.

V režimu pohotovosti – nepřetržitý provoz včetně víkendů a svátků

Pondělí 8:00 – 14:00
Úterý 8:00 – 14:00
Středa 8:00 – 14:00
Čtvrtek 8:00 – 14:00
Pátek 8:00 – 14:00

SONO prsů (vyšetření) - ordinační hodiny
Úterý 13:30 - 14:30
Na poliklinice v 1. patře je jedna RTG vyšetřovna, ve které se nachází
 • skiagrafický RTG přístroj
 • ortopantomograf - panoramatický zubní RTG přístroj
Za vyšetřovnou se nachází ultrazvuk.
Zhotovení panoramatického snímku zubů (OPG) po objednání na čísle 376 522 942.
Pondělí 7:30 – 12:00, 13:00 – 15:00
Úterý 7:30 – 12:00, 13:00 – 14:30
Středa 7:30 – 12:00, 13:00 – 14:30
Čtvrtek 7:30 – 12:00, 13:00 – 15:00
Pátek 7:30 – 12:00, 13:00 – 14:30
Nutno objednat na čísle 376 522 942.
Pondělí 10:00 - 11:30
Úterý 10:00 - 11:30
Středa 10:00 - 11:30
Čtvrtek 10:00 - 11:30