ÚOHS nám dal za pravdu

Téměř před 9 měsíci jsme se na Ministerstvu zdravotnictví ČR zúčastnili jednání přístrojové komise, kde jsme žádali o povolení pořídit do Sušické nemocnice CT neboli výpočetní tomograf. Přístrojová komise se vyjádřila kladně a nemocnice vyhlásila výběrové řízení na nákup CT. Po jeho ukončení a výběru nejlepší nabídky se jeden z neúspěšných a nespokojených účastníků výběrového řízení odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Přestože ÚOHS rozhodl v náš prospěch a konstatoval, že výběrové řízení proběhlo v naprostém pořádku, dotčený účastník podal rozklad k předsedovi úřadu. Tento týden jsme obdrželi vyjádření předsedy ÚOHS, kterým potvrdil předchozí rozhodnutí a rozklad zamítl bez nároku na odvolání. Sušická nemocnice se tímto rozhodnutím dostala o další krok blíž k pořízení moderního diagnostického přístroje, který výrazně zlepší zdravotní péči poskytovanou ve městě i regionu. Občané tak nebudou muset za CT vyšetřením cestovat do vzdálených nemocnic, přičemž přístroj využije nejen nemocnice, ale i místní praktičtí lékaři a specialisté. Rozhodnutí ÚOHS – rozklad se zamítá

Návštěvy v Sušické nemocnici obnoveny od 25.5.2020

Od pondělí 25.5.2020 obnovujeme návštěvy na všech lůžkových odděleních Sušické nemocnice. Vzhledem k pokračujícímu epidemiologickému riziku prosíme návštěvy o striktní dodržování následujících pravidel:

  • Doba návštěv od pondělí do neděle v době 14.00 – 16.00
  • Délka návštěvy je omezená na 30 minut
  • Maximálně dva návštěvníci u jednoho pacienta
  • Na pokoji, kde je více pacientů může být návštěva pouze u jednoho pacienta
  • Každý návštěvník nahlásí návštěvu sestře na oddělení a podepíše prohlášení, že nemá příznaky Covid – 19
  • Každému návštěvníkovi bude změřena teplota

Děkujeme za pochopení.

Odběry na testy Covid-19 pozastaveny

Vzhledem k tomu, že naše smluvní laboratoře nejsou schopny poskytovat vyšetření onemocnění Covid-19 za cenu, kterou od 15. května stanovilo ministerstvo zdravotnictví, nemůžeme v Sušické nemocnici provádět odběry samoplátcům. Děkujeme za pochopení.