Smuteční oznámení – MUDr. Rudolf Voldřich

Dovolujeme si vám oznámit velmi smutnou událost a to, že dne 9. září zemřel ve věku 73 let pan primář Rudolf Voldřich.
S velkou úctou, vzpomínkou a poděkováním za jeho dlouholetou práci chirurga v Sušické nemocnici se s ním rozloučíme ve farním kostele ve Staších dne 18. září v 10 hodin.
Smuteční oznámení

OČKOVACÍ CENTRUM – OČKOVÁNÍ V MĚSÍCI ZÁŘÍ

Očkovací místo Sušické nemocnice bude v září otevřené pro neregistrované občany každý pátek od 8:00 do 12:00 včetně dětí 12- 16 let. Mimo tyto termíny očkujeme pouze na základě potvrzeného termínu v rezervačním systému. Info:OC-zari

OČKOVACÍ CENTRUM – OČKOVÁNÍ BEZ REGISTRACE V MĚSÍCI SRPNU – AKTUALIZACE

Očkovací místo Sušické nemocnice bude v srpnu otevřené pro neregistrované občany aktuálně v tyto termíny: PÁ 20./8. od 8-15 hod., PO 23./8. od 8-12 hod., ÚT 24./8. od 13-15,30 hod., PÁ 27./8. od 8-15 hod. a v ÚT 31./8. od 13-15 hod.
Nově bude možné v naší nemocnici od příštího týdne i očkování dětí ve věku od 12 do 16 let. Více informací o daném termínu na tel. 777 113 984, 777 113 975.