Hygienicko-epidemiologická situace v Sušické nemocnici od 20.11.2020

Dobrý den Vážení,
vzhledem ke vzniklé hygienicko-epidemiologické situaci v Sušické nemocnici a následnému nedostatku personální a technické kapacity (kyslík), došlo po konzultaci a doporučení orgánu hygienické služby, ke změně v poskytování akutní lůžkové péče.
Nadále bude tato akutní lůžková péče poskytována pouze COVID+ pacientům. Lůžka následné péče, ambulance a LSPP, včetně komplementu zůstávají v provozu bez omezení.
COVID negativní pacienti budou po základním ošetření, podle jejich aktuálního zdravotního stavu a po předchozí dohodě, převáženi do okolních zdravotnických zařízení.
Věřím, že pochopíte toto dočasné opatření způsobené rozšířením COVID onemocnění v nemocnici.

Děkuji

Bc. Jiří Vlček, MBA, jednatel
Sušická nemocnice s.r.o.

Sušická nemocnice s.r.o. a COVID-19

Sušická nemocnice je problematikou koronaviru dotčená ve třech ohledech:
1. Odběrové centrum – v současné době provozujeme odběrové centrum s nasmlouvanou kapacitou 100 odběrů denně. Zájem je tak velký, že provádíme až 160 odběrů denně s tím, že odebíráme všechny zájemce, kteří se v daný den dostaví. Tímto prosíme veřejnost o využití objednávacího systému na webových stránkách nemocnice www.susnem.cz. V této souvislosti jsem zaznamenal připomínky k umístění odběrového místa. Stejné odběrové místo bylo využíváno i při první vlně epidemie a jeho umístění podléhá daným pravidlům – např. schválení orgány hygienické služby.
2. Péče o COVID pozitivní pacienty – toto je nová funkce nemocnice – v první vlně epidemie byli pacienti převáženi do FN Plzeň. Bylo nutno vyčlenit prostory pro pacienty i příslušný personál. Zároveň se všichni musíme učit nové situaci, kdy jsou pacienti pozitivní na COVID umístěni v nemocnici. Situace je to velmi složitá i s ohledem na vysokou potřebu ochranných pomůcek, a to jak pro personál, tak pro pacienty. Zároveň má řada zaměstnanců nemocnice obavu o své blízké, které by mohli nakazit infekcí získanou při ošetřování pacientů. Nejprve jsme pro tyto pacienty vyčlenili prostor bývalé gynekologie. Ten se ukázal nevhodný vzhledem k narůstajícímu počtu pacientů, takže bylo následně rozhodnuto o využití lůžek dočasně uzavřeného chirurgického odddělení. V současnosti má nemocnice k dispozici 9 lůžek standardní a 2 lůžka intezivní péče.
3. Personál nemocnice – ani zaměstnancům nemocnice se samozřejmě nepodaří vyhnout se infekci. I proto se nemocnice potýká se zásadním nedostatkem pracovníků, kteří ošetřují pacienty. V této situaci, která se dá opravdu nazvat kritickou – i s ohledem na další předpokládáný nárůst počtu COVID pozitivních pacientů, si občany Sušicka dovoluji požádat o:
a) alespoň dočasné uklidnění situace kolem nemocnice – vzájemné napadání dovedené až do osobní roviny ničemu nepřispívá ani v klidných dobách, natož pak v době, kdy zdravotnický systém v celé ČR pracuje na hranici svých možností a nikdo nedokáže odhadnout další vývoj
b) o jakoukoliv výpomoc pro zdravotníky, kteří odvádějí práci na lůžkách a ambulancích ve velmi složité době. Nemocnice přijme pomoc v oblasti personální, v oblasti ochranných prostředků i v oblasti jiné podpory. Rád bych tímto vyzval všechny zdravotníky, kteří pracují mimo zdravotnictví, zdravotníky v privátních ordinacích, zdravotníky na zaslouženém odpočinku i všechny ostatní, kteří mohou a chtějí nemocnici pomoci ať kontaktují personální specialistku na tel. č. 376 530 214.
Doufám, že tuto výzvu přijmete věcně a s pochopením, mnozí z vás si neumí představit fyzické i psychické vypětí zaměstnanců nemocnice, kteří se starají o obyvatele Sušicka a možná (i když to nikomu nepřeji) i o vaše blízké.
Jiří Vlček, jednatel sušické nemocnice

Dočasné uzavření chirurgického oddělení

Dovolujeme si Vám oznámit, že s platností od neděle 4.10.2020 dochází k dočasnému uzavření oddělení akutní lůžkové péče standardní v oboru chirurgie – z důvodu nedostatečného personálního obsazení. Tento stav platí do odvolání.
Provoz chirurgické ambulance, radiodiagnostika i laboratoř fungují bez omezení v nepřetržitém režimu. Ve standardním režimu jsou i další ambulantní provozy. V běžném režimu nadále fungují i ostatní lůžková oddělení.