Vedoucí ARO lékař: Prim. Vítězslav Kuhn
Vedoucí ARO sestra: Mgr. Hana Kubovcová


Kolektiv zkušených lékařů a sester našeho nelůžkového ARO poskytuje komplexní anesteziologickou péči pro léčebné a diagnostikované výkony na ostatních odborných odděleních nemocnice. Tato péče je zajištěna v nepřetržitém 24 hodinovém provozu. Jsou podávány všechny typy anestezie celkové i regionální či analgosedace.

Zároveň oddělení poskytuje konziliární službu pro ostatní nemocniční pracoviště. Na multioborové JIP pečují anesteziologové o pacienty se závažnými poruchami životně důležitých funkcí, zejména se selháním dýchání, oběhu.
Oddělení má k dispozici na svých pracovištích nejmodernější anesteziologickou techniku, včetně přístrojů na dlouhodobou umělou plicní ventilaci, které jsou umístěny na multioborové JIP.