REŽIM NÁVŠTĚV v Sušické nemocnici s.r.o. od 10. 10. 2023:

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky ČR, budou návštěvy hospitalizovaných pacientů umožněny při splnění následujících podmínek:

  1. návštěva nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a jiného infekčního onemocnění

  2. po celou dobu návštěvy doporučujeme použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) – respirátor FFP2

  3. návštěva provede dezinfekci rukou – dezinfekce je k dispozici při vstupu na lůžkové oddělení a na jednotlivých pokojích

(U COVID pozitivních pacientů v izolaci zákaz návštěv trvá).

Pamatujte, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Chovejte se při návštěvách nadmíru ohleduplně a dodržujte, prosím, pokyny personálu nemocnice.

Z důvodu zvýšeného výskytu onemocnění COVID-19 je vyhlášen ZÁKAZ NÁVŠTĚV na oddělení následné péče IV. do odvolání, s výjimkou návštěv u pacientů s omezenou svéprávností či v terminálním stádiu jejich nemoci (dle domluvy s primářem oddělení či ošetřujícím lékařem).

Návštěvní doba denně od 14 – 17 hodin.

Děkujeme za pochopení, MUDr. Roman Vanžura, jednatel Sušické nemocnice s.r.o.