Centrum infuzní terapie (CIT) sušické nemocnice se od dubna 2024 rozšiřuje a přesouvá do prostor bývalé JIP ve 2. patře.

Současně otevíráme Ambulanci bolesti s ordinační dobou v pondělí a středu od 14:00 do 18:00 hodin. Ambulance bolesti se zaměřuje na komplexní řešení problémů s bolestí, včetně akutních, chronických a bolestí u onkologicky nemocných pacientů. Nabízíme plynulou návaznost s Centrem infuzní terapie. Pacienti mohou navštěvovat infuzní terapii v ordinačních hodinách pondělí až pátek od 8:00 do 15:30 bez doporučení, ale s možností objednání a předchozí žádankou.

Objednávky do Ambulance bolesti a Centra infuzní terapie přijímáme denně od 7:30 do 15:30 hodin na telefonním čísle 376 530 238. Pacienti se mohou objednávat i sami.

Děkujeme za spolupráci.

MUDr. Jiří Choc, vedoucí lékař ambulance bolesti a CIT Romana Potužáková, sestra ambulance bolesti a CIT