Pravidla a režim návštěv

REŽIM NÁVŠTĚV v Sušické nemocnici s.r.o. od 5.5.2022:

Návštěvní doba 14 – 17 hodin.

Režim návštěv:

1.  nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

2.  po celou dobu návštěvy doporučujeme použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) – respirátor/rouška

3.  provede dezinfekci rukou - k dispozici při vstupu na oddělení a na jednotlivých pokojích

·    U COVID pozitivních pacientů v izolaci zákaz návštěv stále trvá.    

·     Pamatujte, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Chovejte se při návštěvách, prosím, nadmíru ohleduplně a dodržujte, prosím, pokyny personálu nemocnice.                         

Děkuji, Ing. Luděk Cibulka, MBA.