Pravidla a režim návštěv

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s povolením návštěv u hospitalizovaných pacientů, jsme nuceni průběžně reagovat a upravovat je.
REŽIM NÁVŠTĚV v Sušické nemocnici s.r.o. od 14.7.2022:
Návštěvní doba 14 – 17 hodin.
Návštěvy hospitalizovaných pacientů budou umožněny při splnění následujících podmínek:
1. návštěva nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
2. po celou dobu návštěvy vyžadujeme trvale nasazený respirátor bez výdechového ventilu (min. třída FFP2, KN95) v rámci ochrany dýchacích cest (noc, ústa)
3. návštěva provede dezinfekci rukou - k dispozici při vstupu na lůžkové oddělení a na jednotlivých pokojích.
U covid pozitivních pacientů v izolaci zákaz návštěv trvá.
Pamatujte, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Chovejte se při návštěvách nadmíru ohleduplně a dodržujte, prosím, pokyny personálu nemocnice.

Děkuji, Ing. Luděk Cibulka, MBA, jednatel.