+420 376 530 228, 238

Na jednotce intenzivní péče léčíme pacienty vyžadující monitoraci vitálních funkcí a komplexní intenzivní léčbu u život ohrožujících stavů.

Jednotka je vybavena 8 intenzivními lůžky. U každého lůžka je k dispozici komplexní monitorovací technika umožňující permanentní sledování nemocného ( monitorace EKG křivky, saturace, TK). Na JIP je poskytována komplexní intenzivní léčba.

Oddělení je vybaveno účinnou technikou i pro situace, kdy se u nemocného objeví dechová tíseň. V těchto případech je k dispozici umělá plicní ventilace. V nejzávažnějších situacích je prováděna komplexní resuscitační péče.

Dále provádíme plánované řešení některých druhů arytmií elektrickou kardioverzí v krátké narkóze. Účelem je zrušení arytmie pomocí elektrického výboje a tím obnovení normálního srdečního rytmu.

Na JIP léčíme i komplikované pacienty po složitých chirurgických a traumatologických operacích.