+420 376 530 203
Přehled poskytované péče
  • Stálý lékařský dohled
  • 2-3 lůžkové pokoje s vlastním hygienickým zařízením s moderními lůžky.
  • Denní posuzování zdravotního stavu pacienta a individuální úprava léčby a stanovení rehabilitačního postupu.
  • Oddělení je standardně vybaveno mobilními pomůckami a přístroji k poskytování komplexní péče.
  • Důsledné sledování příjmu potravy a pitného režimu. V případě potřeby jsou podávány potravinové doplňky. V situacích, které to vyžadují, jsou tekutiny a výživa podávána do žíly. V ojedinělých případech strava podávána pomocí sondy či katetru zavedeného přímo do žaludku.
  • Vyžaduje-li to stav, jsou nemocní vybavováni vysoce kvalitními inkontinenčními pomůckami.
Oddělení úzce spolupracuje s oddělením rehabilitace a následné péče. Pro pacienty s potřebou následné péče jsou zde k dispozici služby odborně kvalifikované zdravotně sociální pracovnice. V případě požadavku pomáháme se zajištěním duchovní služby pro pacienty. Za tímto účelem docházejí duchovní přímo na pokoje k lůžku nemocného, mobilní pacienti mohou využít nemocniční kaple.