Ambulance chronických ran pro velký zájem rozšiřuje ordinační hodiny. Pokud vás trápí nehojící se rána či dekubit, bércový vřed, diabetický…