+ 420 376 530

primářka

224

laboranti

222

popisovna lékaři

120

sonografie

250

RTG poliklinika - 376 522 942

RDG pracoviště v nemocnici

V nemocnici se pracoviště nachází v přízemí a disponuje těmito vyšetřovnami:

 • 1. vyšetřovna - skiagraficko-skiaskopické pracoviště
 • 2. vyšetřovna - skiagraficcké pracoviště
 • vyšetřovna s ultrazvukovým pracovištěm

Provoz na RDGpracovišti je zajištěn nepřetržitě.

Rentgenová vyšetření
 • konveční skiagrafická vyšetření skeletu a kloubů, plic, srdce a břicha.
 • kontrastní vyšetření zažívacího traktu, včetně jícnu

U žen ve fertilním věku před RTG vyšetření je nutné vyloučit těhotenství, eventuelně graviditu nahlásit.

Sonografická (ultrazvuková) vyšetření
 • S platností od 1.3.2022 je nutné veškerá sonografická vyšetření předem objednat na tel. 376 530 122, 376 530 250, 376 522 942.

  Akutní vyšetření objednává předem indikující lékař.

 • orgány dutiny břišní
 • měkké tkáně krku a štítné žlázy
 • pohybový aparát
 • prsa
 • Dopplerovské vyšetření žil a tepen

Na vyšetření břicha (jater a žlučníku) doporučujeme přijít nalačno. Na vyšetření pánve (močového měchýře) nutné zajistit naplněný močový měchýř.

Pondělí - pátek

8:00 - 14:30

Sono prsů

Úterý

13.30 - 14.30

RDG pracoviště na poliklinice

Na poliklinice v 1. patře je jedna rtg vyšetřovna, ve které se nachází

 • skiagrafický RTG přístroj
 • ortopantomograf - panoramatický zubní rtg přístroj

Za vyšetřovnou se nachází ultrazvuk.

Rentgenová vyšetření

Zhotovení panoramatického snímku zubů (OPG) po objednání na čísle 376 522 942.

Pondělí

7.30 - 15.00

Úterý

7.30 - 14.00

Středa

7.30 - 13.30

Čtvrtek

7.30 - 15.00

Čtvrtek

7.30 - 14.00

Sonografická (ultrazvuková) vyšetření

Nutno objednat na čísle 376 522 942.