Ambulance chronických ran pro velký zájem rozšiřuje ordinační hodiny. Pokud vás trápí nehojící se rána či dekubit, bércový vřed, diabetický…
Sušická nemocnice s.r.o. uspořádala ve spolupráci s vedením města Sušice sbírku zdravotnického materiálu na pomoc Ukrajině. Do sbírky přispěli také…