Sušická nemocnice žádá od VZP příslib smlouvy ke znovuotevření lůžkové chirurgie a JIP