Režim návštěv na oddělení následné péče

Vážení, 
z důvodu rozšíření covidové nákazy je na odděleních následné péče I. a II. od dnešního dne vyhlášen zákaz návštěv, a to na nezbytně nutnou dobu do odvolání. 
Děkujeme za pochopení, Ing. Luděk Cibulka MBA, jednatel Sušické nemocnice s.r.o.