Ambulance chronických ran

Ambulance chronických ran pro velký zájem rozšiřuje ordinační hodiny. Pokud vás trápí nehojící se rána či dekubit, bércový vřed, diabetický defekt, popálenina či komplikovaná pooperační rána, objednejte se na tel. 608 860 168. Děkujeme. Mgr. Věra Petrů