REŽIM NÁVŠTĚV v Sušické nemocnici s.r.o. od 14.3.2022:

Osoba navštěvující pacienta:
1. nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
2. po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) - respirátor bez výdechového ventilu naplňující příslušné normy (minim. FFP2, KN 95), dětem od 2 do 15 let věku postačí chirurgická rouška
3. provede dezinfekci rukou - k dispozici při vstupu na oddělení a na jednot. pokojích
Návštěvní doba 14 – 17 hodin.
Povolení návštěv na pracovištích ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE výjimečně pouze u pacientů s omezenou svéprávností či v terminálním stádiu jejich nemoci (vždy dle domluvy s primářem oddělení či ošetřujícím lékařem).
ZÁKAZ NÁVŠTĚV stále platí na COVIDOVÉM ODDĚLENÍ.
Dodržujte, prosím, pokyny personálu nemocnice.
Děkuji, Ing. Luděk Cibulka.