Osoba navštěvující pacienta: 1. nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 2. po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos,…