Sbírka pro Ukrajinu

Sušická nemocnice s.r.o. uspořádala ve spolupráci s vedením města Sušice sbírku zdravotnického materiálu na pomoc Ukrajině. Do sbírky přispěli také Lékárna Aster Pharma s.r.o. Sušice, Zdravotnická záchranná služba Sušice, MUDr. Nikodemová a někteří zaměstnanci nemocnice. Materiál byl v pátek 4.3.2022 předán v Praze, v místě určeném Ukrajinskou ambasádou pro sběr zdravotnického materiálu. Ukrajinská strana děkuje všem zúčastněným.