Projekt - Obrázky od srdce pro naše nemocné

Během února ve spolupráci s bratry kapucíny ze Sušice se děti mateřských a základních škol zapojili do malování obrázků pro naše pacienty Sušické nemocnice s.r.o. Projekt "Obrázky od srdce pro naše nemocné" vznikl zcela spontánně od samotných dětí, které chtěly obrázkem potěšit a povzbudit všechny pacienty v této nelehké době. Celkem bylo darováno přes 360 ks obrázků. Obrázky budou pacientům rozdávány a některými vyzdobeny lůžková oddělení. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem zúčastněným:
ZŠ Dlouhá Ves, ZŠ Lerchova - Sušice, ZŠ Komenského - Sušice, ZŠ Josefa Hlávky - Přeštice, KMŠ Duha - Horažďovice, MŠ Šumavská - Strakonice, MŠ Žichovice, facebooková skupina Horažďovické maminy, dále rodiny ze Sušice, Petrovic, Čepic, Červených Dvorců a širokého okolí a děti z Indie a farnost a bratři kapucíni ze Sušice.
Velice nás tento projekt potěšil a vážíme si úsilí, které jste do realizace vložili. Fotografie na Facebook nemocnice.
Děkujeme, Sušická nemocnice s.r.o.