Jmenování jednatele Sušické nemocnice s.r.o

Dne 13.12. 2021 jmenovala valná hromada společnosti Sušická nemocnice s.r.o. druhého jednatele Ing. Luďka Cibulku a to s účinností od 1.1.2022. Náplní jeho práce bude vedení Sušické nemocnice s.r.o. v oblasti ekonomiky a provozu. Vzhledem k jeho dlouholetému působení ve zdravotnictví, na různých pozicích v rámci skupiny AGEL, má všechny předpoklady pro úspěšné zvládnutí své mise v Sušické nemocnici s.r.o. Stávající jednatel Bc. Jiří Vlček, bude mít na starosti zdravotní pojišťovny, vymáhání škod způsobených předcházejícím vedením, právní ochranu a PR Sušické nemocnice s.r.o. Oba jednatelé budou společně podnikat veškeré kroky, které jsou nutné k úspěšnému začlenění Sušické nemocnice s.r.o. mezi nemocnice, které provozuje Plzeňský kraj.