Povolení návštěv od 26.10.2021

Od 26.10.2021 budou NÁVŠTĚVY POVOLENY POUZE ZA TĚCHTO PODMÍNEK:
Osoba navštěvující pacienta:
1. nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 – před začátkem návštěvy bude změřena tělesná teplota a proveden pohovor zjišťující výskyt příznaků onemocnění,
2. po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) - respirátor bez výdechového ventilu naplňující příslušné normy (minim. FFP2, KN 95),
3. provede dezinfekci rukou - k dispozici při vstupu na oddělení a na jednotlivých pokojích,
4. předloží některý z níže uvedených dokladů -
a) záznam o negativním výsledku RT-PCR na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 72 hodin.
b) záznam o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 24 hodin.
c) certifikát o očkování
Režim návštěvy počítá s tím, že v jednom okamžiku může být na pacientském pokoji návštěva pouze u jednoho pacienta v počtu max. 1 osoby, délka návštěvy je omezena na 20 minut. Děkuji za pochopení a ohleduplnost, Bc. Jiří Vlček, MBA.