Vyjádření MZ ČR k rozšíření urgentních příjmů v ČR

Na Ministerstvu zdravotnictví na základě jednání Pracovní komise pro systémové řešení urgentních příjmů ze dne 27.7.2021 ve věci přezkoumání dodatečných žádostí o zařazení do sítě zdravotnických zařízení s urgentními příjmy byl jednohlasně odsouhlasen konsensus, že v současné době se neshledává žádná medicínská potřeba rozšiřovat síť urgentních příjmů, jelikož projekty již běží a jsou pro tuto podporu naplněné. Úplné znění dopisu naleznete zde:Dopis MZ