Smuteční oznámení - MUDr. Rudolf Voldřich

Dovolujeme si vám oznámit velmi smutnou událost a to, že dne 9. září zemřel ve věku 73 let pan primář Rudolf Voldřich.
S velkou úctou, vzpomínkou a poděkováním za jeho dlouholetou práci chirurga v Sušické nemocnici se s ním rozloučíme ve farním kostele ve Staších dne 18. září v 10 hodin.
Smuteční oznámení