ZMĚNY OBVODU SUŠICKÉ NEMOCNICE S.R.O. 1) Prosím registrované pacienty, aby se informovali o možnostech přeregistrování k jinému praktickému lékaři. 2)…