Návštěvy pacientů - MZČR mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad s účinností ode dne 17. května 2021 do odvolání nařizuje ve všech ZZ toto mimořádné opatření týkající se návštěv pacientů. Návštěvu lze připustit pouze za podmínek:
1) Negativní výsledek POC antigenního testu (POC = testování v době a místě péče o pacienta). Testování se nevztahuje na osoby s PCR testem ne starším 48 hodin, na osoby s vystaveným certifikátem MZČR o provedeném očkování, na osoby po laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19 ne starším 90 dnů.
2) Nasazený respirátor (např. FFP21, KN 95) po celou dobu návštěvy.
3) 1 navštěvující osoba/ 1 pacient.
S detailnějšími informacemi k uvedenému se, prosím, seznamte v příloze zprávy. Děkuji, Bc. Jiří Vlček, jednatel
Odkaz zde: Mimořádné opatření MZ