Vzhledem k tomu, že se vyskytly názory veřejnosti, že proticovidová opatření v naší nemocnici jsou nedostačující, rádi bychom veřejnosti a…