Vážené kolegyně, Vážení kolegové, opakovaně jsem Vámi i různými zájmovými skupinami vyzýván k jasné informaci (mému názoru) o budoucnosti nemocnice.…