Hygienicko-epidemiologická situace v Sušické nemocnici od 20.11.2020

Dobrý den Vážení,
vzhledem ke vzniklé hygienicko-epidemiologické situaci v Sušické nemocnici a následnému nedostatku personální a technické kapacity (kyslík), došlo po konzultaci a doporučení orgánu hygienické služby, ke změně v poskytování akutní lůžkové péče.
Nadále bude tato akutní lůžková péče poskytována pouze COVID+ pacientům. Lůžka následné péče, ambulance a LSPP, včetně komplementu zůstávají v provozu bez omezení.
COVID negativní pacienti budou po základním ošetření, podle jejich aktuálního zdravotního stavu a po předchozí dohodě, převáženi do okolních zdravotnických zařízení.
Věřím, že pochopíte toto dočasné opatření způsobené rozšířením COVID onemocnění v nemocnici.

Děkuji

Bc. Jiří Vlček, MBA, jednatel
Sušická nemocnice s.r.o.