Informace o změnách ve vedení Sušické nemocnice s.r.o.

Informace o změnách ve vedení Sušické nemocnice s.r.o.

Dne 14.9.2020 rada města Sušice v působnosti valné hromady společnosti Sušická nemocnice s.r.o. odvolala z funkce jednatele společnosti Pavla Haise a Ing. Václava Radu s okamžitou platností.

Nově byl do funkce jednatele společnosti Sušická nemocnice s.r.o. jmenován Bc. Jiří Vlček, MBA s okamžitou platností.

Následně se Bc. Jiří Vlček, MBA vzdal členství v dozorčí radě společnosti Sušická nemocnice s.r.o. a podepsal smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Sušická nemocnice s.r.o., jejíž znění odsouhlasila valná hromada společnosti na svém minulém zasedání.

Nový jednatel se neprodleně ujal své funkce a zahájil nutné kroky ke stabilizaci společnosti