ÚOHS nám dal za pravdu

Téměř před 9 měsíci jsme se na Ministerstvu zdravotnictví ČR zúčastnili jednání přístrojové komise, kde jsme žádali o povolení pořídit do Sušické nemocnice CT neboli výpočetní tomograf. Přístrojová komise se vyjádřila kladně a nemocnice vyhlásila výběrové řízení na nákup CT. Po jeho ukončení a výběru nejlepší nabídky se jeden z neúspěšných a nespokojených účastníků výběrového řízení odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Přestože ÚOHS rozhodl v náš prospěch a konstatoval, že výběrové řízení proběhlo v naprostém pořádku, dotčený účastník podal rozklad k předsedovi úřadu. Tento týden jsme obdrželi vyjádření předsedy ÚOHS, kterým potvrdil předchozí rozhodnutí a rozklad zamítl bez nároku na odvolání. Sušická nemocnice se tímto rozhodnutím dostala o další krok blíž k pořízení moderního diagnostického přístroje, který výrazně zlepší zdravotní péči poskytovanou ve městě i regionu. Občané tak nebudou muset za CT vyšetřením cestovat do vzdálených nemocnic, přičemž přístroj využije nejen nemocnice, ale i místní praktičtí lékaři a specialisté. Rozhodnutí ÚOHS - rozklad se zamítá