Nemocnice zřídila lůžka pro pacienty s podezření na koronavirus (COVID-19)

Sušická nemocnice otevřela nová lůžka pro pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19. Jedná se o suspektní pacienty, tedy ty, kteří jsou přijati pro jiné akutní potíže a je u nich podezření na koronavirus, ale jejich testy nebyly ještě vyhodnoceny. Když budou jejich testy negativní, nemocnice je přesune na příslušné oddělení.V případě pozitivních výsledků budou odesláni na infekční oddělení do FN Plzeň.