Otevíráme interní, chirurgické lůžkové oddělení a JIP!

V sušické nemocnici dochází k znovuotevření interního oddělení 20 lůžek, chirurgického oddělení 20 lůžek a multioborové jednotky intenzivní péče s 8 lůžky.