TZ 20/10/2019

Sušická nemocnice žádá od VZP příslib smlouvy ke znovuotevření lůžkové chirurgie a JIP

Sušice 20. října - Sušické nemocnici s.r.o., což je společnost stoprocentně vlastněná městem Sušice, se podařilo zajistit personál, se kterým může znovu obnovit akutní lůžkovou péči na nyní uzavřených odděleních. Podařilo se tedy překonat hlavní překážku, která byla diskutována na veřejném slyšení petice "Za záchranu a obnovu provozu Nemocnice Sušice, o.p.s. a dalších malých nemocnic" v Senátu ČR dne 18.6.2019. Bohužel Všeobecná zdravotní pojišťovna momentálně nechce dát příslib, že zdravotní péči na znovuotevřených odděleních nasmlouvá.
V úterý 22. října proběhne další jednání s krajskou pobočkou VZP v Plzni za účasti jednatelů Sušické nemocnice s.r.o. a jejich poradců. Z tohoto jednání by měl zaznít jasný postoj VZP, zda-li má nebo nemá zájem na tom, aby nemocnice dále fungovala jako plnohodnotný poskytovatel zdravotní péče v regionu Sušicka a centrální Šumavy. Současní i budoucí zaměstnanci nemocnice potřebují jistotu k tomu, aby v nemocnici nadále setrvali nebo aby opustili svá současná zaměstnání a vrátili se zpět do zdravotnictví. To samé ujištění potřebuje město Sušice, které vynakládá nemalé prostředky na to, aby personál v nemocnici udrželo.
Vedení nemocnice má jasný plán, jehož cílem je otevření akutní lůžkové chirurgie, lůžkového interního oddělení a jednotky intenzivní péče v lednu 2020. Nemocnice má požadované personální zajištění, technické vybavení, zázemí i další věci nezbytné k tomu, aby tato oddělení byla v lednu příštího roku znovu otevřena.
“Pevně věříme, že při jednání s VZP nakonec získáme shodu a zdravotní péče, kterou minulý provozovatel zrušil nebo utlumil, bude pro občany města a regionu obnovena”, říká Pavel Hais, radní města a jeden z jednatelů Sušické nemocnice s.r.o.